Activisme

De Zeitgeist Movement rust op de directe actie van het individu. Het is aan ieder van ons om zelf stappen te nemen in de richting van de maatschappij die we voor ogen hebben. Deze vrije individuen samen staan echter sterker dan welke gecentraliseerde macht dan ook.

'Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.' -Margaret Mead

Hoe zien we deze verandering echter plaatsvinden en wat verstaan we onder directe actie?
De Zeitgeist Beweging poogt -vóór alles- zoveel mogelijk bewustwording op grote schaal te creëren. Door met een kritische blik naar de wereld om ons heen te leren kijken ontstaat bewustwording van de werking van onze maatschappij -of beter gezegd hoe deze niet werkt-, maar ontstaat ook bewustwording van de huidige mogelijkheden om die andere toekomst te vormen. Het is essentieel de vele individuele problemen van onze samenleving binnen een allesomvattend geheel te begrijpen en in te zien. De vele goede initiatieven die voortkomende uit onze menselijke empathie resulteren in organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding, milieuproblematiek, (huiselijk) geweld, enz. Het is echter belangrijk deze problemen niet langer als loshangende problemen te zien, maar als gevolgen van de huidige inrichting van de systemen in de wereld. Zonder deze problemen in interactie met zijn omgeving te zien en de kernoorzaken aan te pakken, is het dweilen met de kraan open. Voor iedere dakloze die er van straat wordt gehaald, creëert ons monetair sociaal-economisch systeem er weer twee bij. Bewustwording hiervan is essentieel. Een oplossing komt vervolgens alleen indien we allen samenwerken.

De Zeitgeist Beweging beweegt richting een ‘Grondstofgebaseerde Economie’ (GGE). Ontwikkelingen in duurzame technologie en de activiteiten van andere organisaties dragen bij aan het verwezenlijken hiervan. Het overslaan van een paar vakanties om zonnepanelen of een elektrische auto te kopen biedt zelfredzaamheid. Dit biedt autonomie en vermindert de afhankelijkheid op de huidige inrichting van de maatschappij en geeft de ruimte samen een andere toekomst te verwezenlijken. Wellicht dat je je graag inzet voor een organisatie of bedrijf dat je gevonden hebt in de toekomst index. Ook zo dragen we allen mee aan de realisatie van een GGE. Belangrijk blijft echter altijd je inzet te beschouwen vanuit een breed bewustzijn en deze ideeen zo te verspreiden.

Demonstraties
De Zeitgeist Beweging staat voor enkel strategische, geweldloze actie: burgerlijke ongehoorzaamheid. Gezien de rol van de politiek in onze huidige inrichting van de maatschappij zien we slechts zeer beperkt het nut in van demonstreren bij een overheid welke rust op de ideologieën en instituten van een verouderde sociale structuur. Breed gedragen demonstraties van ontevredenheid en/of een roep om verandering vinden die aansluiting wel. Op vreedzame wijze participeren we om een beter begrip en een mogelijke toekomst aan te bieden.
Wanneer genoeg mensen zich bewust worden van de werking van ons monetaire paradigma, zullen de instanties van de status quo niet langer om de aanwezigheid van de bevolking heen kunnen. Indien deze stem niet gehoord wordt, bieden mondiale acties van burgerlijke ongehoorzaamheid een oplossing.

Politiek
Ons politieke instituut is onderdeel van een verouderd sociaal systeem met verouderde ideologieën. De politieke route geniet zodoende weinig vertrouwen voor de fundamentele verandering die onze maatschappij nodig heeft. Hoewel het politiek systeem weinig vertrouwen geniet, is overleg met individuen daarmee niet uitgesloten. Eenieder geniet het vertrouwen in de mogelijkheid zichzelf te kunnen verdiepen en tot een ander begrip te komen.
Nederlands