Zeitgeist als stichting

Het blijft even wennen, zeitgeist als rechtspersoon en met eigen bankrekeningnummer. Met de groei bleek echter dat contact met andere organisaties, bedrijfjes en instanties als rechtspersoon deuren opent en het ook voor ons makkelijker maakt. Denk hierbij aan het huren van ruimtes of een transparante financiële afwikkeling van evenementen en lezingen. Als rechtspersoon binnen de huidige maatschappij geeft dit de mogelijkheden voor het verder faciliteren van de groei.

De stichting heeft zodoende enkel een faciliterende taak voor acties ondernomen vanuit de beweging.

U kunt ons vinden onder KvK-nummer 53359267.
Ons rekeningnummer is Triodos-banknummer 39.05.20.349 t.n.v. Stichting Zeitgeist Beweging Nederland te Groningen.
Donaties zijn altijd welkom.


Financieel overzicht (binnenkort online)
Jan2011 - Aug 2011 (PDF) (tot oprichting stichting)
Aug2011 - Dec 2011 (PDF)

Notulen jaarlijkse bijeenkomst Stichting Zeitgeist Beweging Nederland
Dit is een wettelijke verplichting. Zodra deze eerste bijeenkomst is geweest zullen de notulen hier beschikbaar komen.

Bestuur
Voorzitter: David van Oudheusden
Penningmeester: Chiel Bloos
Bestuurslid: Thijs Bruins Slot
Bestuurslid: Jos van der Veen
Bestuurslid: Seth Lievense
Nederlands