Notulen Teamspeak 3 oktober 2012

Nederlands

Notulen TeamSpeak 3 oktober 2012

Aanwezig: Ferdinand, Robert, Thijs, Seth, Johan

Volgende TeamSpeak vergadering: 7 november 2012.
__________________________________________________________

Agenda
1. Aantrekkelijk maken voor vrouwen
2. Seth: Lezing Tilburg
3. Nieuwsbrief
4. Coordinatorschap regio Nijmegen
5. Filmvertoningen Amsterdam / Posteractie
6. Nederlands introductievideo Zeitgeist Beweging
7. Evaluatie media festival
8. Zday 2013
9. One Planet Project - nieuwe Q & A
10. YouTube kanaal
11. Breakthrough Energy Movement (Symposium)
12. Bijeenkomst Amsterdam (meer dingen ‘doen’)
13. Hoe TeamSpeak bijeenkomsten aantrekkelijker te maken
14. W.v.t.t.k.

- Site / Communicatie
- Met flyers de wijk door!
__________________________________________________________

1. Aantrekkelijk maken voor vrouwen
Seth geeft aan dat vrouwen minder geïnteresseerd zijn in techniek en beter aan te spreken zijn op gevoel. Dit is iets wat we in ons achterhoofd kunnen houden als we bepaalde projecten uit gaan voeren.

2. Seth: Lezing Tilburg
Een succesvolle lezing voor Occupy Tilburg door Seth, de meerderheid was 40 jaar of ouder. Alle ideeen zijn goed overgekomen (achteraf een goede interactie met Seth). De Zeitgeist Beweging werd pas op het einde genoemd. Seth heeft het ervaren als een leuke leerervaring.

http://www.mijnbestand.nl/Bestand-BZAXVZZMTA6G - Reactie van de Nachtburgemeester van Tilburg.

3. Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt elk kwartaal gepubliceerd, de volgende staat gepland voor eind november. Er kunnen weer stukken worden geschreven en worden ingeleverd bij Robert (r.vandinteren@zeitgeistbeweging.nl).

Enkele onderwerpen die gepubliceerd kunnen worden zijn:
- Verslag Media Festival Rotterdam
- Vooruitzicht / Agenda | december, januari, februari
- 3D Printer Zeitgeist Twente

4. Coordinatorschap regio Nijmegen
Er is op 29 september een bijeenkomst georganiseerd in Het Groene Hert. Wederom was er weinig interesse. I.v.m. de verhuizing zal Robert weinig energie hier in steken en zich meer concentreren op regio Twente. Hij blijft wel beschikbaar als contactpersoon.

5. Filmvertoningen Amsterdam / Posteractie
-

6. Nederlandse introductievideo Zeitgeist Beweging
Na het Media Festival in Rotterdam blijkt er behoefte te zijn aan een korte (~ 10 min) introductievideo over de Zeitgeist Beweging.

7. Evaluatie media festival
Enkele leerpunten zijn:
- De agenda moet sneller bekend zijn zodat er meer publiciteit gemaakt kan worden.
- Er zijn ontwikkelingsmogelijkheden (voor grotere en efficientere evenementen)
- Zondag was een ongeorganiseerde dag, dit was zonde.

8. Zday 2013
We hebben nog geen vast plan, maar we willen Zday 2013 groots aanpakken. Daarvoor is het belangrijk weer de extra TS bijeenkomsten te organiseren, voor alle geïnteresseerden op de 3e woensdag van de maand om 19:30 uur. Dan kunnen we deadlines, sprekers en de locatie bespreken. Ervaring leert dat deze extra bijeenkomst erg motiveert en een stroomversnelling creëert. Zie voor meer afspraken: http://afdelingen.zeitgeistbeweging.nl/landelijk/node/396

9. One Planet Project - nieuwe Q & A
Er is besloten dat er een aparte pagina komt voor het One Planet Project op onze website.
Uitgebreider besproken in Amsterdam:
http://afdelingen.zeitgeistbeweging.nl/landelijk/node/396

10. YouTube kanaal
Gevraagd is wat de planning is voor ons YouTube kanaal. Deze wordt alvast helemaal leeggemaakt, tijdens komende TeamSpeak bijeenkomsten bespreken we de verder toekomst ervan.

11. Breakthrough Energy Movement (Conferentie)
Op 9, 10 en 11 november is er conferentie van de Breakthrough Energy Movement in Hilversum. Er blijkt bij de leden wat onduidelijk te zijn of er nog gratis kaarten, of met reductie, geregeld kunnen worden. Afgesproken hebben we dat ieder dat persoonlijk aan Samer zal vragen via de e-mail sam@globalbem.com

12. Bijeenkomst Amsterdam (meer dingen ‘doen’)
-

13. Hoe TeamSpeak bijeenkomsten aantrekkelijker te maken
De opkomst op de TeamSpeak bijeenkomsten valt alsnog tegen, Robert kondigt van te voren de bijeenkomsten aan via mail.

De internationale TeamSpeak bijeenkomsten moeten ook weer gevolgd gaan worden, Seth, Thijs en Robert spreken dit onderling af.

14. W.v.t.t.k.
Site / Communicatie
- De agenda op de website moet verder gevuld worden, de internationale bijeenkomsten kunnen uit de agenda gehaald worden.
- afdelingen.zeitgeistbeweging.nl wordt nog niet veel gebruikt (door ons)
- het forum wordt iets meer gebruikt, maar ook weinig (door ons)

Uiteindelijk weet niemand wat wij doen en niemand van ons weet wat anderen doen. Deze communicatie kan veel beter.

Met flyers de wijk door!
Het volgende idee is tijdens deze bijeenkomst besproken en is verder uitgewerkt door Seth:
http://www.zeitgeistbeweging.nl/nl/metflyersdewijkdoor