Start hier!

Zeitgeist in een notendop
De Zeitgeist Beweging bestaat uit individuen die zich inzetten voor het verspreiden van een beter begrip van de meer fundamentele werking van onze samenleving. Nog belangrijker is het zich eveneens inzetten voor het verspreiden van een beter begrip in mogelijkheden om onze samenleving anders in te richten. Ze kijkt hierbij naar bewezen methodes in (sociale) wetenschap en naar ontwikkelingen in techniek voor oplossingen -boven politieke of monetaire oplossingen-, om zodoende een 'Grondstofgebaseerde Economie' (GGE) te realiseren.

De site
We hebben de site vormgegeven met de intentie om op een overzichtelijke wijze en met een natuurlijk, logisch gevoel door de informatie te navigeren en zodoende kennis te maken met Zeitgeist. Als u deze pagina eerst heeft gevonden, lijkt het begin er te zijn!
Onder 'O.Beweging' vind je informatie over de Zeitgeist Beweging zelf. 'Alles lijkt er wel in te passen. Wat is de Zeitgeist Beweging eigenlijk?' Dit eerste gedeelte van de website geeft je die informatie over de beweging en vervangt je vragen over de beweging met een hele nieuwe reeks vragen over onze maatschappij.
Het gedeelte '1.Ontdek' haakt hier vervolgens op in. Er is nog zoveel te leren en ontdekken, 'Ontdek' biedt die ruimte tot verdieping. Een beter begrip zal vragen (vollediger) beantwoorden en nieuwe stellen. Ze veranderen de visie op de wereld om ons heen.
Het deel '2. Verander' speelt in op die veranderende wereldvisie. Een beter begrip kan leiden tot een mentaliteitsverandering en een andere levensstijl. Hoe kan ik de toekomst sturen door mijn eigen leven anders vorm te geven?
Wanneer we '3. Actief Worden!' en elkaar vinden in discussie & actie is wanneer ontwikkelingen zich versnellen en samen aan verandering vorm kan worden gegeven. Niets motiveert meer dan te werken aan je passie, deze te delen met anderen en er waardering voor te krijgen. Vind elkaar in bijeenkomsten, ideeën en activiteiten en ontdek dat JIJ het verschil maakt.

Introductie
Alvorens verder te gaan, is gebleken dat dit de leukste, makkelijkste en effectiefste manier is om met de Zeitgeist Beweging kennis te maken. Welkom!

  1. Bekijk ZMF - Nog altijd de makkelijkste intro
  2. Lees de intentieverklaring
  3. Bekijk de 'Veelgestelde vragen'
  4. Ontdek, leer en geniet
Nederlands