Zeitgeist oriëntatie meetups

Zeitgeist oriëntatie meetups

Met de Zeitgeist orientatie meetups willen we het begrip van de Zeitgeistgedachtegang beter naar voren brengen. Heel veel mensen zijn overtuigd dat ze TZM volledig begrijpen, maar zelfs de meest toegewijde TZM leden die al sinds 2009 actief zijn leren nog zeer regelmatig nieuwe dingen. Net zoals een Utopia niet mogelijk is omdat dat zou betekenen dat er geen verandering meer nodig zouden zijn, is een volledig begrip van alles ook onmogelijk. De enige constante in het universum is verandering, daarom zal informatie altijd veranderen en daarmee ook de begrippen die we ervan leren. De Zeitgeistgedachtegang heeft daarom ook van nature een open eind.

Zeitgeist is een educatieve beweging die een langdurige duurzame sociale veranderingen wil realiseren. Hiervoor is een verschuiving van onze maatschappelijke waarden cruciaal. Duurzame technologie in handen van een samenleving die opereert onder een schadelijke cultuur zoals de veronderstelling dat we de beperkingen van ons ecosysteem kunnen negeren, is zoals we vandaag de dag zien destructief. Technologie moet overigens ook ontgroeid kunnen worden, zonder duurzame maatschappelijke waarden zal wetenschap en technologie niet optimaal ingezet worden, waardoor schadelijke ontwikkelingen optreden. Denk bijvoorbeeld aan een kerncentrale versus een kernwapen. Het zijn de maatschappelijke waarden die versterkt worden door onze economie (“socioeconomics”) die tot een kernwapen leide, niet aangeboren menselijk gedrag of wat dan ook.

Willen we dus een langdurige duurzame sociale verandering realiseren dan is deze gedachtegang van groot belang, groter dan alleen de focus op duurzame technologie. Zeitgeist is een educatieve beweging die deze gedachtegang naar het brede publiek communiceert in vele vormen.

Op dit moment is het uitgangspunt van de Zeitgeistgedachtegang een natural law/resource based economy (NL/RBE) om duurzaamheid en efficiëntie centraal te zetten voor het welzijn van de wereldgemeenschap, in balans met de natuur. Maar zoals aangegeven, dat is een open eind, we kunnen er niet vanuit gaan dat dat economische model voor altijd voldoet. Daarom draait het om de gedachtegang om constante aanpassingen te motiveren en introduceren.

Met deze oriëntatie meetups willen we onze kennis op peil houden en uitbreiden met betrekking tot deze Zeitgeistgedachtegang. De Zeitgeist meetups bestaan uit een of meerdere van de volgende activiteiten:

  • Het bezoeken/bijwonen van presentaties/projecten die raakvlak hebben met de Zeitgeistgedachtegang met achteraf een discussie. Dit vind vaak plaats bij Pakhuis de Zwijger.
  • Studiegroepen die onderwerpen discussieren uit het boek “The Zeitgeist Movement Defined”.
  • Nieuwe leden een bepaald onderwerp laten presenteren in een besloten kring met een Q&A zodat deze nieuwe leden de informatie beter kunnen verwoorden en wellicht in de toekomst bij een ZDay kunnen presenteren.
  • Het volgen van workshops die raakvlak hebben met Zeitgeist om zo onze kennis en praktische ervaring uit te breiden. Dit vind vaak plaats bij de Waag Society.
  • Open discussies binnen de kaders van het Zeitgeistgedachtegoed.

Deze meetings worden bekend gemaakt op onze Facebook pagina en onze publieke kalender.