Tactical Meetings

Tactical Meetings

De tactical meetings zijn interactieve meetings waarbij de focus ligt op het doorontwikkelen van Zeitgeist in Nederland. Er worden korte presentaties gehouden over bijvoorbeeld de voortgang binnen Zeitgeist Nederland en waar we heen willen werken voor de komende tijd, een tactische planning dus. Het uitgangspunt van zo'n meeting is de daad bij het woord voegen. Zeitgeist kent heel veel passieve supporters en slechts enkele actieve leden. Met deze meetings willen we de passieve supporters meer betrekken bij de beweging. Het versterken van onze bestaande teams is bijvoorbeeld een agendapunt van deze meetings. We zullen peilen wat de achtergrond is van ons publiek en op basis daarvan zullen we mensen in groepjes plaatsen.

Het publiek, opgedeeld in groepjes, kan dan vervolgens onder begeleiding van een Zeitgeist coördinator gaan brainstormen met elkaar. Aan het einde van deze brainstorm sessies krijgen de groepjes de mogelijkheid om hun ideeën te presenteren. Op basis daarvan maken we een planning en werken we daarop door. Het is niet de bedoeling dat het alleen bij praten blijft, hoewel dat kan inspireren moet er uiteindelijk wel wat gebeuren. We zijn immers een beweging en we zouden stil staan zonder actieve leden die Zeitgeist ergens heen trekken. Deze meetings vinden onregelmatig plaats, check onze kalender voor aankomende tactical meetings.