Privacy verklaring

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website in je browser wordt opgeslagen. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door een website. Soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Meer informatie: veiliginternetten.nl

Welke cookies worden er gebruikt en waarom?

Deze website gebruikt functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om login sessies bij te houden en eventuele instellingen. Ingesloten YouTube-video's op onze website maken gebruik van de YouTube privacymodes. Deze privacymodes zorgt ervoor dat er geen cookies worden opgeslagen die profilering mogelijk maken voor bijvoorbeeld reclame, tenzij op de afspeelknop wordt gedrukt.

Welke gegevens worden verzameld en waarom?

Analytische gegevens worden verzameld via het open-source project Matomo. Deze dienst maakt geen gebruik van cookies of persoonsgebonden informatie zoals volledige IP adressen. Deze analytische gegevens worden enkel gebruikt om inzicht te krijgen in het gedrag van onze bezoekers zodat we onze website kunnen verbeteren. Als het niet gewenst is om deel te nemen met het GDPR/AVG conform verzamelen van gegevens, activeer dan de Do Not Track optie in je browser. Wanneer deze optie aanstaat in je browser dan zal Matomo niet actief zijn op deze website. Contactgegevens die verstrekt worden via onze contactpagina worden enkel gebruikt om te corresponderen, waarbij een (voor)naam en email adres verplicht zijn om op te geven. Vrijblijvend vragen we ook een regio om eventueel iemand in contact te brengen met een Zeitgeist lid uit dezelfde regio. Systeem logs zoals van de webserver worden bijgehouden voor beheerdoeleinden en bevatten na 24 uur geen volledige IP adressen meer.

Waar worden gegevens verzameld?

Onze website, email en Matomo (web analyses) beheren we zelf in Nederland. De analytische-, contact- en loggegevens verlaten de EU niet en worden niet aan derden verstrekt. Wel zijn we wettelijk verplicht om informatie te overhandigen als dat door de autoriteiten wordt geëist bij het vermoeden van een misdrijf.

Hoe lang worden gegevens opgeslagen?

Onze functionele cookies worden 12 maanden opgeslagen in je browser en indien gewenst kan je die handmatig verwijderen. Onze analytische data die we verzamelen met Matomo bewaren we 12 maanden. Contactgegevens en berichten die verstrekt worden via onze contactpagina bewaren we 90 dagen op onze server. Elke dag worden er back-ups gemaakt van onze server die na 30 dagen verwijderd worden. Webserver logs worden niet langer dan 12 maanden bewaard. Versiebeheer van onze websiteteksten en configuratie houden we bij via een privé git-repository op GitLab, persoonsgegevens zijn hiervan uitgesloten.