Oriëntatie meetings

Met de oriëntatie meetings willen we het begrip van de Zeitgeistgedachtegang beter naar voren brengen. Net zoals een Utopia niet mogelijk is omdat dat zou betekenen dat er geen verandering meer nodig zouden zijn, is een volledig begrip van alles ook onmogelijk. De enige constante in het universum is verandering, daarom zal informatie altijd veranderen en daarmee ook de begrippen die we ervan leren. De Zeitgeistgedachtegang heeft daarom ook van nature een open eind.

De Zeitgeistbeweging is een educatieve beweging die een langdurige duurzame sociale veranderingen wil realiseren. Hiervoor is een verschuiving van onze maatschappelijke waarden cruciaal. Duurzame technologie in handen van een samenleving die opereert onder een schadelijke cultuur zoals de veronderstelling dat we de beperkingen van ons ecosysteem kunnen negeren, is zoals we vandaag de dag zien destructief. Technologie moet overigens ook ontgroeid kunnen worden, zonder duurzame maatschappelijke waarden zal wetenschap en technologie niet optimaal ingezet worden, waardoor schadelijke ontwikkelingen optreden. Denk bijvoorbeeld aan een kerncentrale versus een kernwapen. Het zijn de maatschappelijke waarden die versterkt worden door onze economie (“socioeconomics”) die tot een kernwapen leide, niet aangeboren menselijk gedrag. Gedrag leert men door de omgeving waaraan we blootgesteld worden, we worder er niet mee geboren.

Willen we dus een langdurige duurzame sociale verandering realiseren dan is deze gedachtegang van groot belang, groter dan alleen de focus op duurzame technologie. De Zeitgeistbeweging is een educatieve beweging die deze gedachtegang naar het brede publiek communiceert in vele vormen.

Op dit moment is het uitgangspunt van de Zeitgeistgedachtegang een natural law/resource based economy (NL/RBE) om duurzaamheid en efficiëntie centraal te zetten voor het welzijn van de wereldgemeenschap, in balans met de natuur. Maar zoals aangegeven, dat is een open eind, we kunnen er niet vanuit gaan dat dat economische model voor altijd voldoet. Daarom draait het om de gedachtegang om constante aanpassingen te motiveren en introduceren.

Met deze oriëntatie meetings willen we onze kennis uitbreiden met betrekking tot deze Zeitgeistgedachtegang. De Zeitgeistbeweging meetings bestaan uit een of meerdere van de volgende activiteiten:

  • Het bezoeken van presentaties/projecten die raakvlak hebben met de Zeitgeistgedachtegang met achteraf een discussie. Dit vind vaak plaats bij Pakhuis de Zwijger.
  • Studiegroepen die onderwerpen discussieren uit boeken of films.
  • Nieuwe sympathisanten een bepaald onderwerp laten presenteren in een besloten kring met een Q&A zodat deze nieuwe sympathisanten de informatie beter kunnen verwoorden en wellicht in de toekomst bij een ZDay kunnen presenteren.
  • Het volgen van workshops die raakvlak hebben met de Zeitgeistbeweging om zo onze kennis en praktische ervaring uit te breiden. Dit vind vaak plaats bij de Waag Society.
  • Open discussies binnen de kaders van het Zeitgeistgedachtegoed.

Deze meetings worden bekend gemaakt via onder andere social-media.