Raak betrokken

De Zeitgeistbeweging zou stilstaan zonder actieve leden. Een "lid", ook wel een sympathisant of activist genoemd, is losjes gedefinieerd als iemand die deelneemt in een chapter. Alle leden van de beweging stellen hun doorlopende zelfeducatie over de Zeitgeistgedachtegang als hun centrale bezigheid. Lidmaatschap in de zin van een geld contributie of het invullen van een formulier is niet van toepassing. Als er een vorm van abonnement is, dan is dat in de zin van deze zelf-educatie en bewustwording over de Zeitgeistgedachtegang. Hierbij bieden de oriëntatie meetings van het educatie-team sturing.

Regelmatig delen mensen ideeën met ons. Maar deze ideeën hebben touwtrekkers nodig, soms een budget, kennis en ga zo maar door. Eigen initiatief nemen voor deze goede ideeën is dus belangrijk. Blijf niet op de zijlijn staan, help actief mee in een bestaande chapter of start er zelf een. Dat wil niet zeggen dat je jezelf geen voorstander kan noemen van de beweging als je niet actief betrokken bent bij een chapter.

Het helpt ons natuurlijk ook als je de Zeitgeistgedachtegang regelmatig bespreekt met je sociale kringen en deze gedachtegang ook deelt op bijvoorbeeld social-media. Maar echt betrokken raken bij de Zeitgeistbeweging is door actieve deelname in een chapter. Beoordeel je eigen kwaliteiten op basis van je achtergrond zoals je educatie, werk, hobby's en interesses wanneer je je afvraagt wat jij voor de beweging kan betekenen. Laat je bijvoorbeeld inspireren door het werk van onze huidige teams.

De eerste stappen om betrokken te raken zijn als volgt:

  1. Raak bekend met de Zeitgeistgedachtegang door onze algemene beschrijving te lezen en vul vervolgens onze Z-Quiz in.
  2. Volg onze social-media (met name onze Signal groep) en neem contact met ons op.
  3. Voeg onze kalender toe en kom bij onze chapter meetings.