FAQ

De Zeitgeistbeweging heeft raakvlak met een breed spectrum van onderwerpen. Door dit brede spectrum ontstaat er regelmatig verwarring over waar de Zeitgeistbeweging voor staat. Door deze verwarring wordt de Zeitgeistbeweging soms gelinkt aan initiatieven of organisaties die niet een direct raakvlak hebben met het Zeitgeistgedachtegoed. Deze FAQ (Frequently Asked Questions) gaat in op enkele van deze onduidelijkheden.

Enkele FAQ onderwerpen worden behandeld op een aparte pagina.

Wat is de basisstructuur van de Zeitgeistbeweging?

De Zeitgeistbeweging bestaat uit chapters (afdelingen). Deze chapters zijn onderverdeeld in lokale, regionale en nationale chapters. Deze chapters bestaan vervolgens weer uit teams. De coördinators van de nationale chapters worden bijgestaan door de GCA (Global Chapter Administration) voor bijvoorbeeld advies.

Is er een plan naar een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE)?

Er is nog geen specifieke aanpak die het mogelijk maakt om een directe transitie te starten naar een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE). Wel zijn er trends die indirect een pad vrijmaken naar deze transitie. De Zeitgeistbeweging hoeft slechts de trend naar een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) kenbaar te maken. Het proces leidt zichzelf namelijk verder zoals het automatiseren van banen en de ontwikkeling van duurzame energie. De Zeitgeistbeweging bestaat sinds 2008 en is dus relatief jong. Peter Joseph heeft in het verleden drie mogelijke fases aangekaart van de Zeitgeistbeweging. De eerste fase, waar we nu grotendeels nog in zitten is een informatiefase. De tweede fase is de projectenfase waar we deels in zitten. De derde fase is een extensie van de eerste projectenfase waarin acties groter aangepakt worden.

  1. Informatiefase - Het vormen van solide chapters over de wereld. Deze chapters moeten het Zeitgeistgedachtegoed grondig begrijpen en ook duidelijk kunnen overbrengen. Ook moeten deze chapters beschikken over een communicatie infrastructuur waarmee effectief samengewerkt kan worden.
  2. Projectenfase - Het starten van projecten binnen de kaders die de chapter kan bieden in de zin van kennis, mankracht en budget. Dit zullen naar alle waarschijnlijkheid eerst lokale projecten zijn zoals windowfarms die kunnen uitgroeien tot zelfvoorzienende communities.
  3. Projectenfase 2.0 - Naarmate de Zeitgeistbeweging meer draagvlak heeft gekregen kunnen de projecten uitgebreid worden naar meer betekenisvolle doeleinden. Zover zijn we helaas nog niet. Het is daarom van belang dat mensen zich gaan aansluiten bij de Zeitgeistbeweging om tot deze fase te komen.

Is de Zeitgeistbeweging een politieke beweging?

Nee. De Zeitgeistbeweging erkent geen politieke partijen. Dit wil niet zeggen dat de Zeitgeistbeweging per definitie geen initiatieven van een bepaalde partij zal ondersteunen. Als deze initiatieven een pad vrijmaken richting een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) dan zal dat gesteund worden.

Ook kiest de Zeitgeistbeweging geen kant in conflicten binnen de nationale en internationale politiek. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de recente onrust tussen het Westen en Rusland niet een centraal aandachtspunt is van de Zeitgeistbeweging. De Zeitgeistbeweging bekijkt dit soort onrusten vanuit een breder perspectief en ziet dat de hoofdoorzaak en oplossing niet geboden wordt door een enkele natie. Het kernprobleem wordt veroorzaakt door het huidige systeem dat conflicten en corruptie genereert en beloont. Oplossingen worden keer op keer tevergeefs geboden binnen deze constructie. Een nieuwe constructie is daarom nodig die de oude constructie overbodig maakt; een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) bijvoorbeeld.

Hoe onderscheidt de Zeitgeistbeweging zich van andere organisaties?

De Zeitgeistbeweging onderscheidt zichzelf van andere goedbedoelde organisaties door een andere manier van denken. Andere organisaties zoeken oplossingen van binnen de constructie die het huidige systeem biedt. Dat houdt in dat ze streven naar een andere wet of regelgeving of dat ze een financiele oplossing zoeken. Een wet of budget is een indirecte oplossing. Een wet is "patch work", het is geen directe oplossing. Het probleem wordt niet bij de kern behandeld, het kernprobleem wordt genegeerd, men probeert het te reguleren. Een budget is in veel gevallen geen garantie voor een oplossing. Wanneer het geld op is zal het probleem zich in veel situaties weer voordoen.

De Zeitgeistbeweging bekijkt problemen vanuit een breder perspectief. Een voorbeeld is de luchtvervuiling in grote steden. Politici en milieu organisaties pleiten voor minder auto's in de stad door middel van wet of regelgeving. In Parijs wordt dit gedaan door bepaalde nummerborden met gelijke nummers voor een dag toe te staan en een andere dag de ongelijke nummerborden. Of zoals in Utrecht waar auto's die voor 1 januari 2001 gebouwd zijn niet de binnenstad in mogen. De oplossing die geboden wordt is weliswaar tot een zekere hoogte effectief, maar lost het probleem niet op. Het kernprobleem is dat we een economie hebben die zijn bestaan haalt uit fossiele brandstoffen waardoor bestaande duurzame alternatieven minder tot geen kans krijgen. Om dit probleem op te lossen is een nieuw economisch model nodig, bijvooreeld; een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) waarbij deze oplossingen wel lonen en gemotiveerd worden.

Een ander voorbeeld is het helpen van ontwikkelingslanden. Regeringen en liefdadigheidsorganisaties sturen vaak geld of eten naar deze landen. Maar ze zorgen er niet voldoende voor dat deze landen geen hulp meer nodig hebben en zelfstandig raken. We hebben de technologie om deze landen volledig zelfstandig te maken. Dit kost natuurlijk ook geld. Maar als we de wereldwijde kosten aan ontwikkelingshulp van de afgelopen 10 jaar evalueren zien we weinig definitief resultaat. We kunnen ons afvragen; kunnen we deze financiële middelen niet beter gebruiken voor het bouwen van zelfvoorzienende kassen die eten en energie produceren en tevens water zuiveren? Deze technologie bestaat. Maar dit wordt deze landen niet aangeboden omdat er beperkingen zijn in hoeverre een ander land geholpen kan worden zonder zelf economische of politieke macht te verliezen. Ditzelfde geldt voor liefdadigheidsorganisaties die uitgegroeid zijn tot ware multinationals. Zonder deze problemen verliezen ze hun bestaansrecht en dus hun inkomsten, hebben deze organisaties dus wel werkelijk baat bij een definitieve oplossing? Als we deze problemen werkelijk willen oplossen is er een nieuw economisch model nodig waarbij het wel loont om deze problemen volledig op te lossen. Een mogelijke oplossing is een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE).

Steunt de Zeitgeistbeweging het basisinkomen initiatief?

De Zeitgeistbeweging heeft bewondering voor de populariteit en mogelijkheden van een basisinkomen. De Zeitgeistbeweging erkent dat dit een positieve wending zal geven aan de samenleving. Maar deze oplossing gaat niet ver genoeg als we een blijvende oplossing zoeken. Het initiatief voor een basisinkomen wordt dus indirect gesteund als tussenstap naar een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) maar erkent het niet als een oplossing.

Een directere oplossing zou zijn om dit geld te stoppen in een duurzame infrastructuur die systematisch ons leven goedkoper maakt. Het resultaat van het geld dat in die infrastructuur gestoken wordt is blijvend omdat een infrastructuur niet zomaar verdwijnt. Wanneer het "gratis geld" naar de bevolking stopt houden gelijk alle voordelen op en komen de problemen terug. Dit zal niet het geval zijn met een duurzame infrastructuur. Met andere woorden, als we voor 10 miljoen Nederlanders een basisinkomen beschikbaar stellen van 1000 euro per persoon dan geven we 10 miljard euro per maand uit en 120 miljard euro per jaar. Volgens de VN kost het 30 miljard dollar per jaar om wereldhonger op te lossen.

Met deze cijfers in gedachte mogen we ons afvragen; is het mogelijk om met een budget van 120 miljard euro per jaar een duurzame infrastructuur te bouwen voor Nederland waar voedsel, drinkwater, energie, zorg, onderwijs en transport op een technische wijze beschikbaar worden gemaakt voor een aanzienlijk goedkoper bedrag of in sommige gevallen gratis? Het zou ongetwijfeld een directere stap zijn richting een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE).

Is een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) communisme?

Nee. Deze link wordt regelmatig gelegd omdat zowel het communisme als een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) streven naar een gelijke samenleving. Echter de methode waarop deze gelijkheid gerealiseerd wordt verschilt sterk van elkaar. In het communisme wordt gelijkheid geforceerd in plaats van mogelijk gemaakt. Deze gelijkheid bestaat uit economische gelijkheid, onder andere door een gelijk arbeidsinkomen. Verder worden beslissingen gemaakt op basis van financieel belang en persoonlijke meningen.

In een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) werkt dit zeer verschillend. Men komt tot een besluit op basis van statistische informatie en de wetenschappelijke methode. Deze statistische informatie behelst onder andere de planetaire resources en de basisbenodigdheden van de wereldgemeenschap in een duurzaam balans met de natuur. Er wordt dus direct rekening gehouden met het hersteltempo van de planetaire resources en de effecten op de natuur en dus de gezondheid van de wereldgemeenschap. Het doel is uiteindelijk om het monetaire systeem te ontgroeien, waarbij een arbeidsloon overbodig raakt en gestreefd wordt om banen zoveel mogelijk te automatiseren.

Is "Zeitgeist: The Movie" (2007) onderdeel van de Zeitgeistbeweging?

Nee. Alle Zeitgeist films, "Zeitgeist: The Movie" in het bijzonder, dienen als een inspiratie tot verandering maar hebben geen directe link met de Zeitgeistbeweging.

Houdt de Zeitgeistbeweging zich bezig met samenzwering theorieën?

Nee. Deze misvatting ontstaat soms door de film "Zeitgeist: The Movie" uit 2007. Samenzweringen zijn een van de negatieve bijproducten van het huidige systeem. Samenzwering bestaat, mede omdat bedrijven of naties gelijke belangen hebben om meer economische macht of invloed te verkrijgen over een ander bedrijf of natie.

De Zeitgeistbeweging ziet zichzelf graag als een beweging die oplossingsgericht denkt. Dat wil zeggen dat de Zeitgeistbeweging kijkt naar de hoofdoorzaken van problemen om vervolgens te zoeken naar praktische kernoplossingen, zoals een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE). Wanneer de markteconomie en nationale grenzen worden ontgroeid zullen deze problemen verminderen of misschien wel verdwijnen. Daarom is het geen aandachtspunt van de Zeitgeistbeweging.