FAQ

De Zeitgeistbeweging heeft raakvlak met een breed spectrum aan onderwerpen. Door dit brede spectrum ontstaat er regelmatig verwarring over waar de Zeitgeistbeweging voor staat. Hierdoor worden we soms gelinkt aan initiatieven, ideeën of organisaties die niet een direct raakvlak hebben met het Zeitgeistgedachtegoed. Deze FAQ (Frequently Asked Questions) gaat in op enkele van deze onduidelijkheden.

De volgende FAQ onderwerpen worden behandeld op andere pagina's:

Geschatte leestijd is 10 minutes (200 woorden per minuut).

Zijn The Zeitgeist Movement (TZM) en The Venus Project (TVP) nog verbonden?

Officieel niet. Echter in Nederland ontmoeten de Zeitgeistbeweging en The Venus Project elkaar nog regelmatig. Onze organisaties overlappen op veel onderwerpen, allebei promoten we een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE). Alleen heeft de Zeitgeistgedachtegang een open eind waardoor we ons niet slechts beperken tot het werk van Jacque Fresco (oprichter van The Venus Project). Van origine was de Zeitgeistbeweging de activisme tak van The Venus Project. Zo stellen we ons nog steeds op, maar laten we ons ook inspireren door andere materie die ons dichter bij een duurzame wereld voor mens en natuur kan brengen.

Lees er hier meer over.

Is de Zeitgeistbeweging een politieke beweging?

Nee. De Zeitgeistbeweging erkent geen politieke partijen. Dat wil niet zeggen dat we per definitie geen initiatieven of agenda van een bepaalde partij zouden steunen. Als deze initiatieven een pad vrijmaken richting bijvoorbeeld een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE), dan zal dat gesteund worden.

Ook kiest de Zeitgeistbeweging geen kant in conflicten binnen de nationale en internationale politiek. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de onrust tussen het Westen en Rusland rond 2014 niet een centraal aandachtspunt is van ons. We bekijken dit soort onrust vanuit een breder perspectief. Het kernprobleem wordt veroorzaakt door de huidige economie die conflicten en corruptie genereert en beloont. Oplossingen worden keer op keer tevergeefs geboden binnen de huidige economische constructie. Een nieuwe constructie is daarom nodig die de oude constructie overbodig maakt; een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) bijvoorbeeld.

Lees er hier meer over.

Hoe onderscheidt de Zeitgeistbeweging zich van andere organisaties?

De Zeitgeistbeweging onderscheidt zichzelf van andere goedbedoelde organisaties door een andere manier van denken. Veel organisaties zoeken oplossingen binnen de huidige constructies die het systeem biedt. Dat houdt in dat ze streven naar bijvoorbeeld een andere wet- en regelgeving (politieke oplossing) of dat ze een financiële oplossing zoeken. Een wet of budget is "patchwork", het is geen directe oplossing. Men probeert dan slechts de symptomen van het kernprobleem te reguleren.

De Zeitgeistbeweging bekijkt problemen vanuit een breder perspectief. Een voorbeeld is luchtvervuiling. Politici en milieuorganisaties pleiten voor minder auto's in de stad of het verlagen van de maximale snelheid door middel van wet- en regelgeving. In Parijs werd dit gedaan door alleen nummerborden met gelijke of ongelijke nummers voor een dag toe te staan. Of zoals in Utrecht waar auto's die voor 1 januari 2001 geproduceerd zijn niet de binnenstad in mogen. De oplossingen die geboden worden zijn weliswaar tot een zekere hoogte effectief, maar lost het kernprobleem niet op. Het kernprobleem is onder andere dat we een economie hebben die veel winst haalt uit fossiele brandstoffen waardoor bestaande duurzame alternatieven minder tot geen kans krijgen. Om dit probleem op te lossen is een nieuw economisch model nodig, bijvoorbeeld een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE). Een economisch systeem waarbij deze oplossingen wel lonen en gemotiveerd worden.

Een ander voorbeeld is het helpen van ontwikkelingslanden. Regeringen en liefdadigheidsorganisaties sturen vaak geld, medicijnen of eten naar deze landen. Maar ze zorgen er niet voldoende voor dat deze landen geen hulp meer nodig hebben in de toekomst en zelfstandig raken. We hebben de technologie om deze landen meer zelfstandig te maken. Dit kost natuurlijk ook geld. Maar als we de wereldwijde kosten aan ontwikkelingshulp van de afgelopen 30 jaar evalueren, dan zien we weinig definitief resultaat. We kunnen ons daarom afvragen: kunnen we deze financiële middelen niet beter gebruiken? Verder zijn liefdadigheidsorganisaties uitgegroeid tot ware multinationals. Zonder deze problemen verliezen ze hun bestaansrecht en dus hun inkomsten, hebben deze organisaties dus wel werkelijk baat bij een effectieve oplossing? Niet dat we elke liefdadigheidsorganisatie per definitie moeten wantrouwen, maar in het huidige systeem is het een uitdaging om elkaar te vertrouwen. Als we deze problemen willen oplossen is er waarschijnlijk een nieuw economisch model nodig waarbij het wel loont om deze problemen volledig op te lossen. Een mogelijke oplossing is een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE).

Lees er hier meer over.

Steunt de Zeitgeistbeweging het basisinkomen initiatief?

De Zeitgeistbeweging heeft bewondering voor de populariteit en mogelijkheden van het basisinkomen. We erkennen dat dit een positieve wending zal geven aan de samenleving. Maar deze oplossing gaat niet ver genoeg als we een systemische oplossing zoeken. Het initiatief voor het basisinkomen wordt dus indirect gesteund als tussenstap naar een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) maar erkent het niet als een systemische oplossing.

Een systemische oplossing zou zijn om dit geld te stoppen in een duurzame infrastructuur die ons leven goedkoper en makkelijker maakt. Het resultaat van het geld dat in die infrastructuur gestoken wordt is blijvend omdat een infrastructuur niet zomaar verdwijnt. In vergelijking met het "gratis geld" van het basisinkomen, als dat zou stoppen door bijvoorbeeld een volgende crisis, dan houden gelijk alle voordelen op en komen de problemen terug. Althans voor de mensen die leunen op dat extra geld. De mensen die dat geld niet nodig hebben gaan er bijvoorbeeld meer van op vakantie en kopen sneller een nieuwe smartphone of auto. Meer consumptie van resources is niet wat we nodig hebben.

Stel dat we voor 10 miljoen Nederlanders een basisinkomen ter beschikking stellen voor 1000 euro per persoon, dan geven we 10 miljard euro per maand uit en 120 miljard euro per jaar. Volgens de VN kost het 30 miljard dollar per jaar om wereldhonger op te lossen. Met deze hypothetische cijfers in gedachte mogen we ons afvragen: is het mogelijk om met slechts een fractie van dit budget een duurzame infrastructuur op te bouwen voor Nederland waar voedsel, drinken, energie, zorg, onderwijs en transport op een technische wijze beschikbaar worden gemaakt voor lagere kosten of in sommige gevallen gratis? Het zou ongetwijfeld een meer directe stap zijn richting een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE).

Lees er hier meer over.

Is de Zeitgeistbeweging antikapitalistisch?

Kapitalisme is een onstabiel systeem van ongecontroleerde groei en krimp. Ongeveer eens in de 10 jaar stort het systeem in en in deze stoelendans zijn er altijd winnaars en verliezers. Over het algemeen worden de armen armer en de rijken rijker. De sociaaleconomische problemen groeien door deze toenemende kloof tussen arm en rijk. Tevens heeft deze ongecontroleerde groei ook negatieve gevolgen op de leefbaarheid van onze planeet. Deze systemische schade wordt het sterkst uitgedrukt in het kapitalisme, maar is ook zichtbaar in andere "isme" smaken zoals communisme, socialisme, etc. De Zeigeistbeweging is dus niet in het bijzonder antikapitalistisch. Elk systeem dat in onbalans is met mens en planeet is een reden om over te twijfelen.

Lees er hier meer over.

Is een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) communistisch?

Nee. Deze link wordt regelmatig gelegd omdat zowel het communisme als een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) streven naar een gelijke samenleving zonder geld. Echter is communisme in principe niet veel meer dan staatskapitalisme waardoor dezelfde systemische schade van onder andere de oneindige groei-economie voorkomt.

In een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) werkt dit zeer verschillend. De samenleving komt tot beslissingen op basis van statistische informatie en de wetenschappelijke methode in een open-source cultuur die bijgestaan wordt door vrij toegankelijke geavanceerde onderzoekcentra dat samenwerking en persoonlijke ontwikkeling motiveert. Deze statistische informatie behelst onder andere de planetaire resources en de basisbenodigdheden van de samenleving in een duurzaam balans met de natuur. Er wordt dus direct rekening gehouden met het herstel tempo van de resources op aarde en de effecten op de natuur en dus de gezondheid van de samenleving. Verder is het doel om zoveel mogelijk banen te automatiseren wat mogelijk als gevolg heeft dat een arbeidsloon overbodig raakt in combinatie met het positieve onbalans in vraag en aanbod van diensten en producten.

Lees er hier meer over.

Is een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) technocratisch?

Technocratie is een regeringssysteem waarin een besluitvormer of besluitvormers door de bevolking worden benoemd op basis van hun expertise in een bepaald deelterrein, in het bijzonder met betrekking tot wetenschappelijke of technische kennis. Dit systeem staat in contrast met de representatieve democratie, het idee dat gekozen vertegenwoordigers de belangrijkste besluitvormers in de regering zouden moeten zijn. Besluitvormers worden dus in een technocratie geselecteerd op basis van gespecialiseerde kennis en prestaties, in plaats van politieke voorkeuren of parlementaire vaardigheden.

Een technocratie heeft enkele gelijkenissen met een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE), echter zijn er een aantal kernverschillen:

  • Er is geen regering die bestaat uit aangewezen machtposities. Men komt als samenleving tot beslissingen (participatiedemocratie) op basis van de beschikbare resources en de wetenschappelijke methode in een open-source cultuur, met als doel de beste collectieve inzichten en beslissingen te behalen. De samenleving wordt hierin gesteund door vrij toegankelijke geavanceerde onderzoekcentra dat samenwerking en persoonlijke ontwikkeling motiveert.
  • Banen en processen worden zoveel mogelijk geautomatiseerd om zo een post-schaarste samenleving in stand te houden, in balans met de beschikbare planetaire resources. Om op die manier armoede, milieuvervuiling, corruptie en oorlog te beperken of te ontgroeien.
  • De wetenschappelijke methode wordt toegepast om sociale problemen bij de kernoorzaak op te lossen in plaats van met wet- en regelgeving.
  • Er wordt gekeken op mondiale schaal omdat bijvoorbeeld milieuvervuiling geen grenzen kent.

Soms bestaat er weerstand voor dit soort economieën omdat het gezien wordt als een machtspositie die misbruikt kan worden. Dit is een begrijpelijk standpunt omdat we dit misbruik ook zien binnen het huidige systeem waarin we individualisme en kartelgedrag belonen en motiveren. In het huidige systeem reageren we op problemen met meer wet- en regelgeving, met als gevolg bijvoorbeeld meer boetes en beperkingen. Het zijn reacties die het kernprobleem, dus de oneindige groei-economie en sociaaleconomische ongelijkheid, niet oplossen.

In een NL/RBE (Natural Law/Resource Based Economy) bestaat ook competitie, maar dan voor het bedenken en toepassen van de beste oplossingen in een open-source cultuur. We leven in een wereld die gedicteerd wordt door de wetten van de natuur, het overeenkomen tot beslissingen die in lijn staan met de natuurlijke processen is bevorderlijk, duurzaam en voorkomt lijden op onze planeet. Het inrichten van een economie die hierop inspeelt kan ervoor zorgen dat we juist onze vrijheid en voorspoed stabiliseren en waarborgen.

Lees er hier meer over.

Is "Zeitgeist: The Movie" (2007) onderdeel van de Zeitgeistbeweging?

Nee. Alle Zeitgeist films, "Zeitgeist: The Movie" uit 2007 in het bijzonder heeft geen directe relatie met de Zeitgeistbeweging. Dit is omdat de Zeitgeistbeweging tot stand kwam naar aanleiding van de tweede film "Zeitgeist: Addendum" uit 2008. Verder dienen deze films slechts als een inspiratie voor verandering. Als de beweging bijvoorbeeld zichzelf zou beperken tot het werk van Peter Joseph, dan zouden we niet veel ontwikkelingsruimte hebben.

Houdt de Zeitgeistbeweging zich bezig met samenzweringstheorieën?

Nee. Deze misvatting ontstaat soms door de eerste Zeitgeist film "Zeitgeist: The Movie" uit 2007. De Zeitgeistbeweging kwam echter pas tot stand naar aanleiding van de tweede film "Zeitgeist: Addendum" uit 2008. Samenzweringen zijn een van de negatieve bijproducten van onze huidige economie. Samenzwering bestaat, mede omdat een bedrijf, overheid of persoon gelijke belangen hebben om meer economische macht of invloed te verkrijgen over een ander bedrijf, overheid of persoon.

De Zeitgeistbeweging ziet zichzelf graag als een beweging die oplossingsgericht denkt. Dat wil zeggen dat we kijken naar de hoofdoorzaken van problemen om vervolgens te zoeken naar praktische kern oplossingen, zoals bijvoorbeeld een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE). Wanneer de markteconomie en landelijke grenzen worden ontgroeid zullen problemen zoals corruptie verminderen of misschien wel verdwijnen. Daarom is het geen aandachtspunt voor ons.