Wat is TZM?

Disclaimer: Deze pagina kan niet gezien worden als een volledige beschrijving van de Zeitgeistbeweging. Daarvoor verwijzen we je graag naar de film "Zeitgeist: Moving Forward" en de boeken "The Zeitgeist Movement Defined: Realizing a New Train of Thought" en "The New Human Rights Movement: Reinventing The Economy To End Oppression". Check deze pagina als je meer wil weten over hoe je betrokken kan raken bij de Zeitgeistbeweging.

De Zeitgeistbeweging is bezig met het veranderen van de dominante culturele-, morele-, intellectuele- en sociale klimaat van deze tijd naar een meer duurzame sociale manier van denken, vandaar ook de naam “Zeitgeistbeweging”, internationaal bekend als The Zeitgeist Movement (TZM). De focus van de Zeitgeistbeweging is daarom ook analyseren, onderwijzen en vervolgens creëren. Dat laatste kan pas als er een grote massa mensen goed op de hoogte is over waar we nou eigenlijk mee bezig zijn en dat diezelfde massa dat ook helder kan verwoorden en overbrengen naar anderen. Voorlopig ligt de focus voornamelijk op de analytische en educatieve taken omdat we nog geen grote goed geïnformeerde massa hebben. Met analytisch denken is het erg belangrijk om problemen vast te stellen op het laagste niveau, zodat je op dat niveau ook oplossingen kan ontwikkelen en vervolgens kan overbrengen naar anderen via educatieve processen.

In de wereldgemeenschap is men niet openlijk aan het onderzoeken wat een mens nou een mens maakt. Met openlijk bedoelen we bijvoorbeeld de mainstream media, algemeen onderwijs en beslissingsprocessen binnen de politiek. Menselijk gedrag staat niet vast, we worden gevormd door de dominante cultuur waarin we opgroeien en vervolgens verder aan blootgesteld worden. Die cultuur wordt op haar beurt weer gevormd door de algemene sociaaleconomische status van een samenleving. De negatieve gevolgen die geprikkeld, gemotiveerd, beloond of geforceerd worden in onze samenleving zijn slechts een reflectie van dit sociaaleconomisch milieu. Als je een economie hebt dat competitief is, kartel gedrag en zelf interesse beloont, forceert, motiveert of prikkelt dan is dat ook wat reflecteert in de dominante cultuur. Diepgaand onderzoek en begrip in deze factoren zijn erg belangrijk omdat men anders terugvalt naar vingerwijsgedrag. Bijvoorbeeld dat de elite bewust schade wil toebrengen aan hun medemens. Hoewel dit vaak zo lijkt omdat het structureel zoveel voorkomt is het eerder dus de reflectie van de normen en waarden van het sociaaleconomisch milieu waaraan we allemaal aan blootgesteld worden. Een bankier, politici of wie dan ook begaat de weg die het systeem het meest beloont, prikkelt, motiveert of slechts forceert. Mede door dit begrip doet de Zeitgeistbeweging dus niet aan een “ons tegen hun” mentaliteit omdat het geen platform biedt voor oplossingen.

We willen met behulp van educatie een duurzame gedachtegang realiseren om op die manier een duurzame sociale verandering te realiseren. Dat mogelijk kan leiden tot een nieuw economisch systeem dat gebonden is aan de beperkingen van de draagkracht van onze planeet met wetenschap en technologie optimaal benut als leidraad. Waar economische welvaart gemeten wordt in de fysieke en mentale gezondheid van de wereldgemeenschap, in balans met de natuur. In plaats van een groei-economie op een planeet met beperkte resources waar welvaart gemeten wordt in groei, ongeachte de sociale- of ecologische gevolgen. We zijn dus niet tegen de elite, we erkennen de schade dat hun acties veroorzaakt, maar het is geen menselijk probleem, het is een systematisch probleem. We zijn allemaal onderdeel van dat systematische probleem en dus ook de oplossing. Ook is het niet onze bedoeling om “in opstand te komen”, we willen door educatie ons huidig handelen ontgroeien naar een duurzame manier van handelen. Dat gaat niet lukken door in opstand te komen. Het is een bewustwordingsproces, dat alleen via educatie gerealiseerd kan worden.

You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.

Het onderliggende probleem is het mondiale monetaire systeem, niet een specifiek groepje mensen, multinational of natie. Het oogt soms dat deze mensen, bedrijven of naties samenzweren voor werelddominantie, omdat het zo structureel aanwezig is. Maar ze optimaliseren slechts hun winst en invloed, net zoals iedereen dat moet doen. Zij zijn er alleen beter in, “don't hate the players, hate the game”. Ze doen slechts wat het systeem hen beloont, motiveert, forceert en prikkelt. Ook al zouden we deze elite van vandaag opsluiten in de gevangenis, de volgende dag zullen we weer precies dezelfde problemen ervaren. De sociaaleconomische conditie is dan immers ook niet veranderd en daarmee het gedrag dat geprikkeld, gemotiveerd, geforceerd en beloond wordt ook niet, er zal zich daarom een nieuwe elite vormen. Het is daarom geen “ons tegen hun” kwestie. Willen we dat schadelijke gedrag niet meer zien van de spelers dan moeten we ons focussen op nieuwe spelregels, een nieuw sociaaleconomisch milieu dus.

De Zeitgeistbeweging is een non-profitorganisatie die zich inzet voor een nieuw sociaaleconomisch model dat duurzaamheid en efficiëntie centraal zet voor het welzijn van de wereldgemeenschap, in balans met de natuur. De reden dat de Zeitgeistbeweging de focus legt op een volledig nieuw sociaaleconomisch model in plaats van het verbeteren van de huidige, is omdat geconcludeerd kan worden dat het huidige sociaaleconomische systeem een generator is van het merendeel van de problemen die we in de wereld zien. Het oplappen van slechts symptoomproblemen zoals economische- en politieke corruptie zal bijvoorbeeld zinloos zijn, totdat we de conditie veranderen die deze problemen genereren, het huidige sociaaleconomische milieu dus. Het uitgangspunt van de Zeitgeistbeweging is daarom ook dat veel van onze hedendaagse problemen opgelost kunnen worden door bestaande trends te verbinden en verder uit te breiden; met als resultaat een NL/RBE (Natural Law/Resource Based Economy).

De Zeitgeistbeweging functioneert via een netwerk van regionale chapters (geografische afdelingen) die weer bestaan uit teams. Verder communiceren we ook via publieke evenementen, media uitdrukkingen en vrijwilligers werk. Het activisme van de Zeitgeistbeweging is gebaseerd op non-gewelddadige methodes met aandacht voor de kernoorzaken van veel algemene maatschappelijke-, ecologische-, economische- en technologische problemen. De Zeitgeistbeweging is geen politieke beweging en erkent geen rassen, verschillende klassen binnen de samenleving, religies of een staat. De Zeitgeistbeweging is een educatieve beweging die een langdurige duurzame sociale veranderingen wil realiseren. Hiervoor is een verschuiving van onze maatschappelijke waarden cruciaal. Duurzame technologie in handen van een samenleving die opereert onder een schadelijke cultuur zoals de veronderstelling dat we de beperkingen van ons ecosysteem kunnen negeren, is zoals we vandaag de dag zien destructief. Technologie moet overigens ook ontgroeid kunnen worden, zonder duurzame maatschappelijke waarden zal wetenschap en technologie niet optimaal ingezet worden, waardoor schadelijke ontwikkelingen optreden. Denk bijvoorbeeld aan een kerncentrale versus een kernwapen. Het zijn de maatschappelijke waarden die versterkt worden door onze economie ("sociaaleconomisch milieu”) die tot een kernwapen leide, niet aangeboren menselijk gedrag of wat dan ook. Willen we dus een langdurige duurzame sociale verandering realiseren dan is deze gedachtegang van groot belang, groter dan alleen de focus op duurzame technologie. De Zeitgeistbeweging is een educatieve beweging die deze gedachtegang naar het brede publiek communiceert in vele vormen. Deze gedachtegang heeft een open eind, net zoals de natuur moeten wij ons ook constant aanpassen.

De uitdaging van deze gedachtegang is de huidige algemene sociaaleconomische status van de samenleving en daarbij dus ook die van de wereldgemeenschap. De dominante cultuur van een samenleving wordt gevormd door de economie die gepraktiseerd wordt, in de zin van welk gedrag gemotiveerd, beloont en forceert wordt. Het een verander je dus niet zo makkelijk als het ander je nog tegenwerkt. De aanname van de Zeitgeistbeweging is dat cultuur de moeilijkste factor is om te veranderen. Technologie is immers al in staat om onze huidige economie te ontgroeien, alleen is onze dominante cultuur nog niet in sync met deze evolutie. Het is daarom, zoals al duidelijk naar voren gehaald wordt, een educatief bewustwordingsproces en daarom de focus van de Zeitgeistbeweging.

Het probleem dat mensen bijvoorbeeld in Afrika hebben maar ook steeds meer in de rest van de wereld, ook in het Westen, is niet het gebrek aan resources maar het gebrek aan geld voor onder andere eten en medicijnen. We kunnen concluderen dat bijvoorbeeld de dagelijkse 22.000 kinderen die sterven door armoede en ziektes in wezen niet sterven door ondervoeding en deze ziektes. Ze sterven omdat hun het eten en de bestaande medicijnen ontoegankelijk gemaakt wordt. Dit is volstrekt onacceptabel omdat we de technologie, middelen en kennis hebben om dit te voorkomen samen met vele andere problemen die we vandaag de dag als 'normaal' beschouwen.

Wat we voorstellen is een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE). Wat heeft een mens nou echt nodig? Water, eten, schone lucht, onderdak, transport, infrastructuur, medicijnen, onderwijs en een ondersteunende samenleving. De planeet heeft meer dan genoeg resources om dit te realiseren. Maar onze huidige economie is hier niet op ingesteld in welke 'ism' smaak dan ook; communisme, kapitalisme, socialisme, etc. Onze huidige economie is gebaseerd op oneindige groei op een een planeet met beperkte resources waarbij schaarsheid juist meer winst oplevert, dit geld voor elke 'ism'. Dus hoe meer resources schaars worden, hoe duurder ze worden. Hoe meer geld er in circulatie is des te beter het is voor de monetaire economie. Maar des te slechter voor de planeet die ons in leven houdt. We kunnen slimmer. We hebben een economie nodig die de resources van de planeet respecteert en ze efficiënt distribueert.

Hoe realiseren we dit? Vroeger werkten de meeste mensen in de landbouw om de samenleving te voorzien van genoeg eten. Tegenwoordig werkt door automatisering slechts een klein percentage in de landbouw en hebben we alsnog overproductie. Als reactie op die evolutie hebben we nu productie quota's, want als boeren te veel eten produceren dan zakt de prijs omdat dan de vraag en aanbod in onbalans raakt. Terwijl de voedselbank moeite heeft met de toenemende vraag van mensen die geen geld hebben voor eten. Dit is al een aanwijzing van wat er mis is met onze huidige economie en waar we heen kunnen werken. Want als automatisering producten en diensten goedkoper kan maken terwijl minder mensen hoeven te werken, blijft geld dan nog wel zijn relevantie houden? Maar landbouw heeft nog steeds ruimte voor verbetering door bijvoorbeeld over te stappen naar aquaponics en vertical farming gecombineerd in een systeem. Deze verbeteringen zijn dringend nodig gezien de gevolgen voor onze ecologie door onze huidige voedsel productie.

We hebben de technologie om deze verbeteringen te realiseren. Maar ons huidige systeem maakt deze transitie niet makkelijk, het loont namelijk niet in onze huidige economie. We hebben een nieuw systeem nodig dat duurzame overvloed, automatisering en efficiëntie beloont. Op dit moment zijn het de vijanden van het huidige systeem. We hebben een economie nodig die het welzijn van de planeet ziet als onze welvaart. Nu meten we dat vooral in het bruto nationaal inkomen (BNI), wat niet gelijk staat aan een gezonde samenleving en een ecologisch balans. Eerder het tegenovergestelde als we kijken naar bijvoorbeeld onze economie, industrie, landbouw en veeteelt.

De kern van vooruitgang ligt vooral in energiebeschikbaarheid. Tegenwoordig zijn we afhankelijk van nucleaire-, olie-, gas- en kolenenergie. Al deze energiebronnen zijn, hoe je het ook went of keert schadelijk en inefficiënt vergeleken met bestaande technologie. Google heeft samen met MIT onderzoek gedaan naar een alternatieve energiebron genaamd EGS; Enhanced Geothermal Systems. Met dit systeem hoeft er minder diep geboord te worden en kan geothermal gebruikt worden op plekken waar minder vulkanische activiteit is. De cijfers spreken voor zichzelf. De VS alleen al gebruikt 100 exajoules aan energie per jaar. Dit is alle energie van transport zoals autos, vliegtuigen, treinen maar ook de energie van alle huizen in alle steden. Deze 100 exajoules is het totale jaarverbruik van de VS. Met EGS kan in de VS alleen al 14 miljoen exajoules genereren. 100% duurzaam en 100% C02 uitstoot vrij kan de VS dus 140 duizend keer zichzelf van stroom voorzien per jaar. En aangezien de VS een van de grootste energieverbruikers is van de wereld, betekent dat met EGS de VS alleen al de hele wereld van energie kan voorzien. Maar EGS is op veel plekken in te zetten en er zijn natuurlijk nog meer duurzame oplossingen. EGS is er slechts een daarvan, andere voorbeelden zijn; zonnepanelen in een baan om de aarde, golf-, wind- en getijdenenergie.

Maar we horen hier bijna niks over in de politiek of de mainstream media. In plaats daarvan horen we bijvoorbeeld dat het creëren van banen ons voorspoed zal bieden. Is het creëren van banen echt wat we willen en is dat de beste oplossing? Technologische werkloosheid is een feit en is een hot topic in de academische-, economische- en technologische sector. Overal worden banen vervangen door software of door robots. Dit betreft niet alleen de low-skilled banen maar ook banen zoals advocaten, dokters, journalisten, logistieke banen en ga zo maar door. Daarbij produceren machines veel meer in minder tijd dan een mens dat kan doen, deze producten zijn dan ook nog eens van hogere kwaliteit. Machines gaan niet op verlof, hebben geen pauze nodig en kunnen 24/7 werken.

Waarde in deze economie wordt onder andere bepaalt door vraag en aanbod. EGS maakt markttechnisch gezien energie gratis door het grote overschot. De wereldeconomie steunt erg veel op de energiemarkt. Zonder inefficiënte energiebronnen zoals olie gaat de economie achteruit. De economie is immers gebaseerd op oneindige groei, een krimp is altijd slecht in dit systeem. EGS is dus in dit huidige systeem geen vooruitgang. Oplossingen moeten dus ook niet van binnen het systeem komen. Automatisering neemt steeds meer banen over van mensen. De snelheid waarop er nieuwe banen bijkomen is niet toereikend. Producten en diensten worden goedkoper terwijl meer mensen geen stabiel inkomen hebben wegens werkloosheid. Er zijn tegenwoordig positieve ideeën over het basisinkomen. We kunnen zelfs een stap verder gaan, eentje die de ontwikkeling van een duurzame infrastructuur stimuleert in plaats van forceert. We hebben methodes nodig, geen wetten of budgetten. We moeten proberen niet te denken in de oude manier, de manier van geld. Geld zal zijn relevantie steeds meer verliezen. We kunnen deze basisbehoeftes onvoorwaardelijk uitreiken aan elke burger. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En op die manier langzaam werken naar een mondiale Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE).