Boeken

The Zeitgeist Movement Defined: Realizing a New Train of Thought

Een boek die de Zeitgeistbeweging in breed detail toelicht met een tal van bronnen. Als je alles wil weten over de Zeitgeistbeweging dan is dit het boek. Er komen niet alleen de mogelijke oplossingen en de gedachtegang die daarnaar leidde aan bod. Maar ook wat de gevolgen zijn van een markteconomie die een oneindige groei eist op een planeet met beperkte resources en wat de gevolgen daarvan zijn op de samenleving en de ecologie waar we allemaal afhankelijk van zijn.

The New Human Rights Movement: Reinventing The Economy To End Oppression

We leven in een wereld die op meerdere vlakken met zichzelf verbonden is. Als we deze koers blijven varen en het ecosysteem blijven negeren zullen problemen zoals klimaatverandering, biodiversiteit verval, corruptie, oneindige consumptie en economische ongelijkheid onze toekomst tekenen en in vergelijking persoonlijke successen vrijwel betekenisloos laten blijken. Als we werkelijke vooruitgang willen maken als een gezamenlijk menselijk ras dan moet onze manier van denken op de schop om zo de fundering van een nieuw sociaal systeem te laten vormen.

"The New Human Rights Movement" gaat in op het belang van een verenigde wijze van activisme, om zo de ingebouwde onrechtvaardigheid van het huidige mondiale systeem te ontgroeien. Dit boek dient als een waarschuwing voor wat we kunnen verwachten als we de gebreken van ons sociaaleconomisch systeem blijven negeren. Maar ook schetst het boek een positieve toekomst die mogelijk is als we slagen in het stichten van een nieuw sociaaleconomisch systeem dat in balans staat met onze ecologie en de behoeftes van de mondiale samenleving (natural law/resource based economy).

Jacque Fresco: The Best That Money Can't Buy

Een goede beschrijving waar we heen zouden kunnen werken voor een meer duurzame toekomst.

Buckminster Fuller: Critical Path

Fuller was een oud-mentor van Jacque Fresco (The Venus Project), zijn visie sluit daarom erg aan bij de Zeitgeistbeweging en wordt daarom ook meerdere keren in het boek "The Zeitgeist Movement Defined" benoemt als bron.

The Scientific Method

Aangezien we binnen de Zeitgeistbeweging de wetenschappelijke methode aankaarten is het belangrijk dat we deze methode goed snappen. De wetenschappelijke methode is een methode om tot conclusies te komen. Niet op basis van een mening, maar op basis van de toetsing van een hypothese die vervolgens repliceerbaar moet zijn voor iedereen om zo tot consensus te komen. Tevens staat de wetenschappelijke methode open voor nieuwe informatie. Deze manier van communiceren en denken filtert veelal van de oude begrippen eruit zoals racisme, vooroordelen, patriottisme, religie en meer aangeleerde irrelevante begrippen.

Non-violent Communication

De taal die we spreken is voortgekomen uit onze competitieve cultuur die gevormd is door ons socio-economisch systeem die dit gedrag stimuleert, motiveert en beloont. Het is geen taal die ingaat op hoe we elkaar beter kunnen leren begrijpen. De boeken van Marshall Rosenberg stellen een andere manier van communiceren voor.