Boeken

The Zeitgeist Movement: Chapters Guide TL;DR

Deze gids is een verkorte versie van de Chapters Guide die door de community up-to-date gehouden wordt. Lees deze gids als je wilt weten wat een chapter is, hoe je er eentje start en wat je kan verwachten.

The Zeitgeist Movement Defined

Dit boek legt de Zeitgeistbeweging en de Zeitgeistgedachtegang in breed detail uit met een tal van bronnen. Er komen niet alleen de mogelijke oplossingen en de gedachtegang die daarnaar leidde aan bod. Maar ook wat de gevolgen zijn van een oneindige groei-economie op een planeet die geen oneindige resources heeft.

The Zeitgeist Movement: Activist Orientation Guide

Deze gids gaat in op de Zeitgeistgedachtegang die leidt naar de conclusie dat we een economie nodig hebben op basis van het draagvermogen van de planeet. Vervolgens gaat de materie in op de kerneigenschappen van een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE). De video versie van deze gids vind je hier.

The New Human Rights Movement

We leven op een wereld die op meerdere vlakken met zichzelf verbonden is. Als we deze koers blijven varen en het ecosysteem blijven negeren zullen problemen zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, corruptie, oneindige consumptie en economische ongelijkheid onze toekomst tekenen en in vergelijking persoonlijke successen vrijwel betekenisloos laten blijken. Als we werkelijk vooruitgang willen maken als een gezamenlijk menselijk ras, dan moet onze manier van denken op de schop, om zo de fundering van een nieuw sociaalsysteem te laten vormen.

"The New Human Rights Movement" gaat in op het belang van een verenigde wijze van activisme, om zo de ingebouwde onrechtvaardigheid van het huidige mondiale systeem te ontgroeien. Dit boek dient als een waarschuwing voor wat we kunnen verwachten als we de gebreken van ons sociaaleconomisch systeem blijven negeren. Maar ook schetst het boek een positieve toekomst die mogelijk is als we slagen in het stichten van een nieuw sociaaleconomisch systeem, dat in balans staat met onze ecologie en de behoeftes van de mondiale samenleving.