Privacyverklaring

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website in je browser wordt opgeslagen. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door een website. Soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Meer informatie: veiliginternetten.nl

Welke gegevens worden verzameld en waarom?

Deze website gebruikt functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om login sessies bij te houden en eventuele instellingen. Ingesloten YouTube-video's op onze website maken gebruik van de YouTube privacymodus. Deze privacymodus zorgt ervoor dat er geen cookies worden opgeslagen die profilering mogelijk maken voor bijvoorbeeld reclame, tenzij op de afspeelknop wordt gedrukt.

Analytische gegevens worden verzameld via het open-source project Matomo. Deze dienst maakt geen gebruik van cookies of persoonsgebonden informatie zoals volledige IP adressen. Deze analytische gegevens worden enkel gebruikt om inzicht te krijgen in het gedrag van onze bezoekers zodat we onze website kunnen verbeteren. Als het niet gewenst is om deel te nemen met het GDPR/AVG conform verzamelen van gegevens, activeer dan de Do Not Track optie in je browser. Wanneer deze optie aanstaat in je browser dan zal Matomo niet actief zijn op deze website.

Systeemlogs zoals van de webserver worden bijgehouden voor beheerdoeleinden en bevatten na 24 uur geen volledige IP adressen meer.

Contactgegevens die verstrekt worden via onze contactpagina worden enkel gebruikt om te corresponderen, waarbij een (voor)naam en e-mailadres verplicht zijn om op te geven. Vrijblijvend vragen we ook een regio om eventueel iemand in contact te brengen met een Zeitgeist lid uit dezelfde regio.

Om je aanmelding voor onze events te verwerken kunnen we de volgende persoonsgegevens vragen:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens
  • Dieetvoorkeuren

Het kan dat we voor sommige events een externe dienst gebruiken, in dat geval worden er wellicht meer persoonsgegevens gevraagd.

Tijdens onze events kunnen er foto’s en video’s worden gemaakt. Deze sfeerbeelden kunnen wij gebruiken op social-media en op onze website. Wij verwerken deze beelden op grond van het gerechtvaardigd belang van de Zeitgeistbeweging. De Zeitgeistbeweging heeft er belang bij om zijn events via beeldmateriaal vast te leggen om zo kenbaarheid aan het event te geven. Het is mogelijk om aan te geven dat je liever niet in beeld komt, we kunnen je in dat geval vragen om achterin de zaal plaats te nemen.

Waar worden gegevens verzameld?

Onze website, e-mail en analytische gegevens beheren we zelf in Nederland. De analytische-, log-, contact- en aanmeldgegevens verlaten de EU niet. Verder verstrekken we je gegevens alléén aan andere partijen na jouw toestemming, tenzij het wettelijk verplicht of toegestaan is je gegevens te verstrekken.

Hoe lang worden gegevens opgeslagen?

We houden alleen functionele cookies bij, deze worden 12 maanden opgeslagen in je browser en indien gewenst kan je die handmatig verwijderen.

Onze analytische gegevens die we verzamelen met Matomo bewaren we 12 maanden.

Webserverlogs worden niet langer dan 12 maanden bewaard. Versiebeheer van onze websiteteksten en configuratie houden we bij via een privé git-repository op GitLab, persoonsgegevens zijn hiervan uitgesloten. Elke dag worden er back-ups gemaakt van onze server die na 30 dagen verwijderd worden.

Contactgegevens en berichten die verstrekt worden via onze contactpagina bewaren we 90 dagen op onze server.

Aanmeldgegevens worden 90 dagen na een event verwijderd. In het geval er gebruik gemaakt wordt van een externe dienst, dan zal van die desbetreffende dienst het privacybeleid gelden.

Beeldmateriaal wordt 60 maanden na een event verwijderd. Van het beeldmateriaal kunnen we een klein en zorgvuldig uitgekozen gedeelte in het kader van het historisch besef bewaren in een archief. We kiezen zoveel mogelijk beeldmateriaal waar bezoekers niet duidelijk in beeld staan. Dit beeldmateriaal kan onder de "journalistieke/academische uiting" uit de privacywetgeving vallen (artikel 85 AVG).

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens, dus jij kunt bepalen wat ermee gebeurt. Je kunt daarvoor contact opnemen met de Zeitgeistbeweging.

  • Je kunt ons verzoeken om inzage in de gegevens die we van jou verwerken.
  • Je kunt ons verzoeken om je gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.
  • Je kunt ons verzoeken om de verwerking van je gegevens te beperken.

Wijziging privacyverklaring

De Zeitgeistbeweging kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 9 september 2023.