De politie in Rotterdam is gestuit op 3D-printers voor printen van vuurwapenonderdelen. Dit is niet nieuw en kwam de afgelopen 10 jaar al vaker voor in de wereld.

Dit is een vervelende realiteit. Want dit maakt enigszins elke wet- en regelgeving zinloos met betrekking tot het vuurwapenverbod. Tenzij we natuurlijk ook 3D printers in de ban gaan gooien? Heeft het eigenlijk überhaupt wel zin om meer regels te bedenken? Is het misschien tijd om meer na te gaan wat iemand ertoe in staat brengt om zijn medemens te schaden? We zien gewelddadig gedrag ook met auto's, messen, fysiek geweld, etc. Als we dit dus effectief willen voorkomen moeten we meer duiken in de oorsprong van dit gedrag.

Als bijvoorbeeld (relatieve) armoede, achterstallige educatie en dus een lage sociaaleconomische status een groot nadelig effect heeft op de vredelievendheid binnen onze samenleving, dan kunnen we ons beter concentreren op een oplossing voor dat probleem.

Lees hier meer over deze gedachtegang en een mogelijke andere richting voor onze samenleving.

Previous Post Next Post