Deze blog heeft als doel om betekenisvolle gesprekken over verandering wat te sturen. Iedereen ziet wel iets dat beter kan in de wereld. Hoe dichter we bij de kern van het probleem werken, hoe beter we deze problemen kunnen aanpakken. De volgende gesprekstips zouden wij graag willen meegeven, in de hoop dat het zal helpen om tot een betere gezamenlijke aanpak te komen.

De economie eist een oneindige groei op een planeet die geen oneindige resources heeft. Dat is eigenlijk utopisch. Stel daarom een keer de volgende vragen aan vrienden, familie, collega's en kennissen. Kunnen we met zo'n economisch systeem dat oneindig moet groeien wel effectief het klimaatprobleem aanpakken? Of corruptie bestrijden? Kan je wel echt duurzaam zijn in zo'n systeem en effectief armoede en conflicten bestrijden? Want de kernmotivatie in het huidige systeem is korte termijn winsten verzekeren, zonder direct rekening te houden met de gevolgen voor de natuur en medemens. We meten onze economie niet aan de hand van hoe goed het gaat met de samenleving en de planeet waar we afhankelijk van zijn.

Vaak denken mensen om wet- en regelgeving te veranderen om zo bedrijven, regeringen en de gewone burger te sturen richting een ander gedrag. Of door meer geld vrij te maken om een probleem aan te pakken. Zolang we een systeem hebben dat ongewenst gedrag motiveert en beloont zullen we weinig betekenisvolle verandering zien. Wordt het niet tijd dat we dit pro-actief bij de kern gaan aanpakken? Is het misschien tijd voor een nieuwe economie? Zodat we op die manier ook een ander gedrag kunnen zaaien en oogsten?

Natuurlijk is dit geen gemakkelijke oplossing. Want als het makkelijk was, dan was het al gedaan. Praat daarom hierover. Dan wordt het praten over systemische oplossingen voor systemische problemen een gewone zaak.

Previous Post Next Post