Het is makkelijk om een goed en beschaafd persoon te zijn als het met jezelf en je omgeving ook goed gaat. Relatief hebben we het ook erg goed in Nederland, ook vandaag de dag. Toch zien we helaas een verschuiving. We zien torenhoge inflatie en een oververhitte huizenmarkt. Met dit huizentekort zien we tegelijkertijd ook dat we te weinig mensen hebben door een krappe arbeidsmarkt. Wat voor extra werkdruk leidt en dus meer stress. We zien ook hoe asielzoekers buiten moeten slapen zonder perspectief, net zoals veel Nederlanders dat ervaren. De droge zomer bracht ons verder ook nog meer problemen zoals een watertekort in Europa. Verder piekt corona mogelijk weer in de winter. Nu we het over de winter hebben, de onstabiele energiemarkt komt daar ook nog bij waarbij we niet meer hoeven te rekenen op Russisch gas door de oorlog en mogelijk ook minder duurzame energie uit Noorwegen. Verder is de dreiging van klimaatverandering nog niet voorbij, deze wordt erger omdat er geen betekenisvolle acties worden ondernomen, economische groei staat voorop. Dit wordt wellicht een grote uitdaging voor de EU en de rest van de wereld. Zijn we in staat om resources met elkaar te delen en solidair te blijven? Of geven we onze idealen op zodra het lastig gaat worden?

We zagen al onrust tijdens de ergste dagen van de coronapandemie, die overigens mogelijk ook weer oplaait deze winter. Verder zagen we ook veel onrust met betrekking tot de stikstofcrisis. Door al deze onzekerheid loopt de populariteit van populistische partijen op en maakt nepnieuws dit instabiele klimaat niet beter. Een democratie werkt immers het beste als men goed geïnformeerd is. In politiek is het al lastig om over harde en ongemakkelijke feiten te praten, want publieke opinie weegt zwaar mee. Als de helft van de samenleving bijvoorbeeld zou geloven dat de aarde plat zou zijn, dan zouden politici wellicht de neiging hebben om een neutrale mening daarover te uiten; “de aarde is een beetje rond en een beetje plat”. Om zo maar genoeg mensen te kunnen bereiken, ongeacht of het waar is of niet.

Winston Churchill zei ooit:

Democracy is the worst form of government, except for all the others.

Toch bestaat er al een lange tijd een alternatief die zich al bewezen heeft om als gemeenschap tot goede onderbouwde conclusies te komen: wetenschap. In de wetenschap komt men komt tot conclusies op basis van meetbare en reproduceerbare data, in politiek kan je een conclusie al slechts maken op basis van een subjectieve mening. Aanvallen op de persoon in de wetenschappelijke methode heeft weinig zin. In tegenstelling tot politiek, waar dat wel invloed kan hebben. In de wetenschap moet men het over de inhoud hebben en bewijzen of iets waar is.

Wat wij van de Zeitgeistbeweging voorstellen is een ander systeem. Een economie op basis van de resources die we hebben. Deze zijn dan ook nauwkeurig in kaart gebracht en het herstel tempo is bekend. Op deze manier bewaak je de beschikbaarheid van deze resources die essentieel zijn voor een stabiele samenleving, zoals schoon drinkwater, voedsel, energie, onderwijs, transport, zorg en huisvesting. Dit is een technisch proces, waarvan de invulling gedaan zou moeten worden op de meest duurzame en efficiënte wijze. De samenleving heeft verder inbreng via het wetenschappelijke proces, waar iedereen gemotiveerd wordt om aan deel te nemen via vrij toegankelijke geavanceerde onderzoekcentra.

Lees er hier meer over!

Previous Post Next Post